یورودلار (EURUSD)

تحلیل یورو دلار برابری جفت ارز یورو در برابر دلار به سبک نئوویو در سایت آموزشی شیراز نئوویو

تحلیل یورو دلار (1)

تحلیل نئوویو EURUSD (یورو دلار)

تحلیل یورو دلار شماره (1)   در این مقاله قصد داریم چشم انداز جفت ارز یورو دلار (EURUSD) را مورد تحلیل و ارزیابی قرار دهیم. مثل همیشه سعی میکنم تحلیل از جنبه آموزشی و حاوی نکاتی مفید برای علاقمندان باشد. شایان ذکر است کلیه تحلیل های ارائه شده در سایت …

توضیحات بیشتر »