بایگانی برچسب: آیا نئوویو را در تایم ساعتی بکار ببریم؟

آیا نئوویو در تایم پایین کاربرد دارد؟

آیا نئوویو در تایم پایین کاربرد دارد؟

آیا شما تلاش کردید که نئوویو را در نمودار ساعتی بکار ببرید؟ آیا این نمودارها چشم انداز خوبی را برای رفتار قیمت در تایم روزانه فراهم می کنند؟ پاسخ: یک دهه پس از آنکه من کتاب استادی در امواج الیوت (نئوویو) را نوشتم. متوجه شدم که روش تحلیلی از “پایین …

توضیحات بیشتر »