بایگانی برچسب: آیا گپ ساختار امواج را تغییر می دهد

تفسیر گپ ها در نئوویو

تفسیر گپ ها در نئوویو

ما چگونه بایستی گپ های نمودار را تفسیرکنیم و آیا آنها ساختار امواج را پنهان می کنند (مانند امواج مفقود)؟ پاسخ: بله گپ ها ممکن است که ساختار امواج (نئوویو) را مخفی کنند، اما می توانند در عین حال اطلاعات زیادی از آنچه اتفاق می افتد فراهم نمایند. یک گپ …

توضیحات بیشتر »