اهمیت کانال بندی در نئوویو

اهمیت کانال بندی چیست و شما چطور از آن استفاده می کنید ؟

پاسخ:

به عقیده من، کانال بندی اشتباه درک شده است. و به غلط جهت پیش بینی رفتار قیمت در آینده بکار می رود. واقعیت اینست که کانال بندی بیشتر در مشخص کردن نقاط چرخش بازار موثر است تا پیش بینی آینده رفتار بازار. بعنوان بخشی از تئوری نئوویو، بهترین استفاده از کانال بندی در پیدا کردن انتهای امواج 2 ، 4 ، B و d می باشد. استفاده از کانال بندی برای یافتن انتهای امواج 1 ، 3 ، 5 ، a و c و e تقریبا بی فایده است. این مطلب در صفحه 9-5 کتاب استادی در امواج الیوت با جزئیات مطرح شده است. مهمترین استفاده از کانال بندی در یافتن انتهای موج 2 از یک الگوی شتابدار می باشد.

همانطور که در بالای صفحه 10-5 نشان داده شده است. اگر آن چیزی که شما بعنوان خط روند 2-0 رسم کرده اید خیلی زود شکسته شود، خط روند 2-0 بایستی اصلاح و به سمت راست منتقل گردد. و سپس موج 2 خاتمه یابد. اگر پس از نقطه دوم بازار حداقل به اندازه 61.8% از موج 1 حرکت ننماید و کانال مجدد شکسته شود، انتهای موج 2 مجدد بایستی به نقطه بعدی منتقل گردد.

در امواج الیوت سنتی، اکثر افراد این مجموعه را بصورت 1-2 هایی از درجه پایین تر شمارش می کنند. ولی منطق (و رفتار آینده) تقریبا همیشه آنها را مجبور به تغییر شمارش امواج خواهد کرد. که این بدان معناست که سناریودر نظر گرفته شده از ابتدا اشتباه بوده است.

اگر شما می خواهید شمارشتان هم در حال و هم در آینده صحیح باشد، بایستی مطمئن شوید که یک خط روند تمیز از ابتدای موج 1 تا انتهای موج 2 وجود دارد. و یا اینکه موج 2 بعد و بالاتر از آخرین نقطه تماس خط 2-0 به پایان برسد.

 

What is the importance of channeling and how do you use it?

Answer:

In my opinion, channeling is misunderstood and is mistakenly used as a predictor of future price action. The reality is that channeling is much more effective in identifying turning points than in predicting future market action.

As part of NEoWave theory, channeling is best used to identify the conclusion points of waves-2, 4, b and d. It is virtually useless in identifying the conclusion of waves-1, 3, 5, a, c or e. Discussed in detail on page 5-9 of Mastering Elliott Wave (MEW), the most important use for channeling is in identifying the conclusion of wave-2 of an impulsive pattern.

As shown at the top of page 5-10, if what you mark as a “0-2” trendline is broken soon afterward, the “0-2” trendline must be adjusted and shifted to the right, concluding wave-2 later. If after that second point, the market does not rally at least 61.8% of wave-1, and the channel is broken again, wave-2’s conclusion must again be shifted into the future.

Under orthodox Elliott Wave, most people call this a series of 1-2’s of decreasing degree, but logic (and future behavior) nearly always forces the person who attempts this process to change their count later, which means the assumption was wrong from the start.

If you want your counts to be correct both in current time and into the future, you must make sure there is a clean line from the start of wave-1 to the end of wave-2 OR that wave-2 finishes after (and higher) than the last touch point created by the “0-2” trendline.

 

اهمیت کانال بندی در نئوویو
0-2 خط روند
اهمیت کانال بندی در نئوویو

اهمیت کانال بندی در نئوویو

 

جهت مطالعه مقالات بیشتر در زمینه نئوویو می توانید بخش آموزش را مطالعه نمایید.

همچنین علاقمندان می توانند بخش آموزش سایت آقای نیلی را نیز از این لینک ملاحظه نمایند.

 

امیدوارم مقاله “اهمیت کانال بندی در نئوویو” برای شما مفید بوده باشد.

 

برای دریافت مطالب جدید می توانید در کانال تلگرام یا پیج اینستاگرام شیراز نئوویو ما را همراهی نمایید.

موفق و پیروز باشید.

 

 

تلگرام شیراز نئوویو

درباره ی نادر برادری

نادر برادری هستم کارشناس ارشد سازه، 37 ساله و ساکن شیراز. پس از 15 سال تحقیق و تجربه عملی در بازارهای مالی، مفتخرم حاصل دانش و تجربه خودم را در اختیار علاقمندان به سرمایه گذاری در بورس و سایر بازارهای مالی قرار دهم.

دیدگاهتان را بنویسید